Máy chiếu Full HD 3D cũ

Máy chiếu Full HD 3D cũ có khả năng trình chiếu phim Full HD 3D khi sử dụng kính 3D.