Chính sách bảo mật

A. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên website maychieucugiare.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà maychieucugiare.com cần thành viên cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để maychieucugiare.com liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste maychieucugiare.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng;
  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
  • Thông báo đến khách hàng các thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
  •  Duy trì liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  •  Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ     có liên quan đến giao dịch tại maychieucugiare.com;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

C.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của maychieucugiare.com

Máy chiếu cũ theo hãng

Máy chiếu cũ theo đặc tính

Máy chiếu cũ theo giá

Trải nghiệm

Có nên mua máy chiếu cũ không
Máy chiếu cũ xem bóng đá giá rẻ
Khuyến mãi hấp dẫn khi mua máy chiếu cũ
Thu mua máy chiếu cũ giá cao